Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bforum/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Dernek olarak kermes düzenlemek için herhangi bir izin almak gerekir mi?

Dernek olarak kermes düzenlemek için herhangi bir izin almak gerekir mi?

(1/1)

Dede:
Dernek olarak kermes düzenlemek için herhangi bir izin almak gerekir mi?


Kermes faaliyeti 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamına girer mi?
Kermes, bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantıları ifade etmektedir. Kermeslerin genel düzenleme amacı gelir sağlamak veya yardım toplamaktır.

Derneklerin yardım toplama faaliyetleri, Dernekler Yönetmeliği 100. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yapacakları yardım toplama faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemler, dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri, bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verirler.

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. Kanunun 2. maddesine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, 2860 sayılı kanunun kapsamı dışındadır.

Dernekler, gelir sağlama amacına ek olarak, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere yardım toplamak amacıyla kermes düzenledikleri taktirde 2908 sayılı kanunun uygulanması gündeme gelecektir.

Kermes faaliyeti Yardım Toplama Kanunu’nda bir yardım toplama faaliyeti olarak açık bir biçimde yer almamaktadır. Kanunun 5. maddesinde yardım toplama şekilleri belirtilmiştir. Derneklere yapılacak yardımlar, makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle toplanabilir. Kermesten açık bir biçimde söz edilmemesine rağmen, kermes faaliyetinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir. 2860 sayılı kanun madde 6/2 uyarınca “İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.” Bu konuya ilişkin düzenleme Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te de mevcuttur.

Yardım toplama faaliyeti, bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa, o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise, o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler, dernekler birimlerince yürütülür.

Yardım toplayacak dernekler, isteklerini bir dilekçeyle, dernekler il müdürlüğüne bildirirler. Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise, başvuru dilekçesine kurum sorumlusunun yazılı izninin eklenmesi zorunludur.

Dernek tarafından yapılan başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde dernekler il müdürlüğünce inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

Yardım Toplama Kanunu’na ek olarak, kermes faaliyetinin açık bir yerde düzenlenmesi halinde durumun 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. Bu durumda, kermes faaliyetinin düzenlenebilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirimin, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilmesi gereklidir.Kaynak:STGM

demiryurek38:
Selamdan sonra...
Dernek tarafından düzenlenen kermesin günlük gelirlerinin derneğe ait banka hesabına o gün içerisinde yatırılma mecburiyeti var mıdır??
Kermes bittikten sonra toplu olarakda yatılıabilir mi?

temur:
kermes yapılma şekli    (SAYILI OLAN BÜTÜN EVRAKLAR 2010 YILI KERMESİNDE ÖRNEKLERİ VARDIR) ayrıca elektironik ortamdada saklanmaktadır

KAYMAKAMLIK DERNEKLER MASASI

1- ÜST YAZI YAZILIR.
2- KERMES İZİN DİLEKÇESİ YAZILIR
3- KEMESİN YAPILACAĞI YERDEN İZİN ALINIR. (BELEDİYE VEYA ŞİRKETE AİT BİR YERSE EĞER İZİN DİLEKÇESİ BAŞVURUSU YAPILARAK İZİN ALINIR ŞAHISSA EĞER SADECE DİLEKÇE ALINIR)
4- YER BELLİ OLDUKTAN SONRA KARAR ALINIR.
5- KERMESTE YETKİLENDİRİLECEK 3 KİŞİYE AİT a)İKİŞER ADET RESİM b)NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ c)İKAMETGAH İLMUHABERLERİ d)SAVCILIK KAGITLARI ALINIR.
6- KERMESTE NE SATILACAĞINA İLİŞKİN KEŞİF ÖZETİ HAZIRLANIR.
bu evraklar kaymakamlığa teslim edilir.

1- kaymakamlıktan kermes makbuz bastırma izin kağıdı alınır. (en geç bir hafta içinde)
2- Bu yazı ile kermes makmuzları bastırılır.
3- Makbuz bilet kayıt defteri hazırlanır.
4- Kermes makbuzları ve makbuz bilet kayıt defteri notere onaylattırılır.( notere bunların onaylattırıla bilmesi için dernekler masasından dernek faal yazısı alınır.
5- onaylattırılan makbuzlar ve kayıt defteri kaymakamlık makamına onaylattırılır. tebliğ tebellüğ belgesi ile teslim alınır.
6- teblüğ tebellüğ belgesi alımı esnasında kaymakamlıktan kermes izin yazısı alınır.
7- yine aynı gün içinde kaymakamlıktan yermes yetkililerine ait kermes yetki belgeleri alınır.
not: kermes yetki belgeleri sadece kermese ait olup kermes bitiminden 10 gün sonra kaymakamlığa geri iade edilir.EMNİYET
1- emniyete bilgi amaçlı bir adet dilekçe verilir.
not: dilekçede nerelere afiş asılacağı ve el ilanı ve broşürlerin hangi günler dağıtılacağı ne şekilde dağıtılacağı bildirilmek zorundadır.
2- kermeste dağıtılacak el ilanları ve asılacak broşürlerin örnekleri dilekçeye eklenirse bilgi açısında iyi olur.

BANKA
1- Üst yazı yazılır ve kermes kararıda üst yazıya eklenerek bankaya başvurulur.
not: üst yazıda hesaptan para çekme ve yatırma yetkililer belirtilir. NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ YETKİLİLERİN DİLEKÇENİN EKİNE KONULUR.
KERMES BİTTİKTEN SONRA:
1- kermes bitiş tutunağıyla birliklet kermeste yapılan girder faturalarını fotokopileri , yetki belgeleri ile banka hesap bildirim cetveli
ve kermes makbuzları dernekler masasına en geç 10 gün içinde verilir.
2- evraklar incelendikten sonra makbuzlar geri alınır ve kermes biter.


KERMESTE TOPLANAN PARALAR GÜNLÜK YATIRILABİLECEĞİ GİBİ KERMESİN SONUNDA TOPLU OLARAKTA YATIRILA BİLİR.

Navigasyon

[0] Mesajlar